Vår historie

Xcima Oceans

Xcima Oceans a.s ble stiftet i 2015 og er etablert på Skjervøy nord for Tromsø.
Det er et selskap ned spisskompetanse innen undervannsfiming/ filmproduksjon og «high end» turisme. I 2014 fikk selskapet sin første store kontrakt med BBC, tv-serien «The Atlantic». I 2015 fikk XO et nytt stort oppdrag fra BBC, Blue Planet 2. For å møte de krav som produksjonen hadde, gikk selskapet til anskaffelse av båt, en Viknes 1030, 36 ft. I 2019 oppgraderte vi til en Viknes 1080, 40 fot, spesial designet for dykking, fisking. Båten er registrert som passasjer fartøy for inntil 12 passasjerer.

Selskapet leverer tjenester innen logistikk, kunnskap, forskning, produksjonsplanlegging. Vi har en hoved samarbeids partner, «Cinemarine» som leverer kompetanse og utstyrt innen undervannsfilming og dykking.

XO er også knyttet tett opp til produksjonsselskapet «Fenris Film a.s» i Oslo. Dette betyr at vi kan levere tv og filmproduksjoner for både det nasjonale og internasjonale markedet. Som følge av disse film produksjonene har vi mange forespørsler fra turist markedet. Dette er spesialtilpassede turer og kan være innen hvalturisme, fototurisme, randonne/skiturisme for å nevne noen.

Siden 2015 har Xicma Oceans bidratt i mange internasjonale naturserier filmet i Norge. Disse har utelukkende handlet om hval og fiskeri. Blant disse kan nevnes:

  • «The Atlantic», BBC 2014
  • «Blue Planet 2», BBC 2015, 2016
  • “Night at Earth”, Nat Geo 2017
  • “Dusk to Dawn”, Netflix 2018
  • “Deadly 60”, BBC 2019
  • “WWF”, Tysk Filmproduksjon 2020
  • “Ocean Sounds”, Apple TV 2021
  • “Wild Scandinavia”, BBC 2021
  • «Whale with Steve Backshall», Sky Channel 2022
Meny