Hvalsafari

Silda
Silda kommer inn til kysten i oktober/november. Hvalen følger etter og har etegilde i fjordene.
Hval på nært hold
I Kvænangen kan du oppleve knølhval, spekkhoggere og finnhval på nært hold.
Sildefiske
Samtidig foregår sildefiske. De store snurperne fanger opptil 400 tonn sild om gangen Dette er en fantastisk opplevelse å få med seg.
Meny